ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณพิสิฏฐ์ 0**-428-9897 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 21 กุมภาพันธ์ 2020
คุณธีรชาติ 0**-239-8995 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 20 กุมภาพันธ์ 2020
ชญานิษฐ์ 0**-323-2289 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 07 กุมภาพันธ์ 2020
Blue hawaii coffee 0**-962-3961 Kerry Express psp0005136628 03 กุมภาพันธ์ 2020
มินรญานัธ 0**-989-6462 Kerry Express psp0005136626 29 มกราคม 2020
คุณณัฐภูมิ 0**-193-9239 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ed951163577th 28 มกราคม 2020
คุณธนิดา 0**-353-9429 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 28 มกราคม 2020
คุณธัญญพัทธ์ 0**-861-5919 Kerry Express psp0005136622 28 มกราคม 2020
คุณคนึง 0**-861-5991 Kerry Express psp0005136623 28 มกราคม 2020
คุณแคทลียา 0**-496-5651 Kerry Express psp0005136621 26 มกราคม 2020
คุณพันธนันท์ 0**-551-4163 Kerry Express psp0005136633 24 มกราคม 2020
คุณนันทวัฒน์ 0**-159-8246 Kerry Express psp0005136631 20 มกราคม 2020
คุณกิรตรา 0**-659-6466 Kerry Express pspooo5136629 20 มกราคม 2020
คุณเมนกา 0**-919-6141 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 20 มกราคม 2020
คุณธนะพัฒน์ 0**-919-5153 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 17 มกราคม 2020
คุณภัสสรณ์ 0**-329-6569 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 16 มกราคม 2020
คุณรษิกา 0**-192-9546 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 16 มกราคม 2020
คุณพัชรา 0**-823-9625 Kerry Express psp0005135678 10 มกราคม 2020
คุณแก้วเก็จมณี 0**-397-4494 Kerry Express psp0005135669 07 มกราคม 2020
คุณกอบชัย 0**-997-8929 Kerry Express psp0005135608 06 มกราคม 2020

ทั้งหมด 280 รายการ